Ta strona używa ciasteczek (cookies) zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki, w celach statystycznych oraz do realizacji zamówień. Rozumiem

Inkunabuły

Inkunabuły
Mszał, Augsburg, ok.1485-1489, iluminator: Conrad Wagner, fol. 4r, ze zbiorów Victoria and Albert Museum.
Pierwszym krajem, do którego już w 384 r. n.e. dotarła z Chin umiejętność wyrobu papieru, była Korea. Papier stał się tu szeroko stosowanym materiałem zarówno do wyposażenia wnętrz, jak i do pisania oraz w grafice i drukarstwie.
To właśnie z Korei pochodzi najstarszy dokument drukowany – inkunabuły z początku XV w.
Koreańczycy mają swój ogromny wkład w rozwój papiernictwa. Jako pierwsi zastosowali barwienie papieru w masie, użyli papierowych kopert, dokonali też istotnego wkładu w rozwój technologii rękodzieła papierniczego.

Samo słowo inkunabuł" (z łac. incunabula, powijaki, kołyska, w pieluszce) określa pierwsze druki wykonane do roku 1500 włącznie, a także inne techniki graficzne np. pierwociny grafiki i kartografii.Inkunabuły naśladowały książki rękopiśmienne. Były to zamierzone działania, mające podwyższyć cenę książki drukowanej przez podobieństwo do drogiej, rękopiśmiennej.
Za najwcześniejszy europejski druk uznaje się fragment Sądu Ostatecznego z Księgi Sybilli Gutenberga (ok. 1445). Pierwsze inkunabuły zaopatrzone datą pochodzą z 1454 i 1455, są to listy odpustowe również wydane przez Gutenberga. Pierwszy druk datowany, z podpisem drukarza i sygnetem, to wydany w 1457r. przez Fusta i Schöffera.tzw. Psałterz moguncki.

Zobacz także